top of page

Duvar Analiz ve Tasarımı için Gerekli Yönetmelik Adımları

* Kullanılan hesap modelinde göz önüne alınan sınır durum için zemin davranışının tanımlanması.

* Drenaj koşullarına göre toplam veya efektif gerilme analizi

* Sayısal model ile analiz.

* 15m'yi geçen geçici kazılarda statik-eşdeğer deprem yüklemesi ile analiz

* Minimum soket boyunun hesaplanması

* İnşaat aşamalarının tanımlanması

* Tüm inşaat aşamalarında duvar yanal deplasman kontrolü

* Tüm inşaat aşamalarında duvar arkası mevcut yapılarda dönme miktarının kontrolü

* Ankraj serbest boyunun potansiyel kayma yüzeyine göre belirlenmesi

* Kohezyonlu veya kohezyonsuz zeminlerde ankraj taşıma kapasitesinin hesaplanması

* Tüm inşaat aşamaları için ankrajlarda zemin/enjeksiyon gövdesi arayüzeyi sıyrılma yenilmesi kontrolü

* Tüm inşaat aşamaları için ankrajlarda/zemin çivilerinde tendon çekme yenilmesi kontrolü

* Tüm inşaat aşamaları için halat/enjeksiyon gövdesi arayüzeyi sıyrılma yenilmesi kontrolü 

* Tüm inşaat aşamalarında ankraj iç stabilite kontrolü

* Duvar betonarme veya çelik yapısal kesit tasarımı

* Çelik boru desteklerde yapısal kesit tasarımı

* Duvar toptan göçme kontrolü

* Uygulama sırasındaki deplasman ölçümleri ile kesitlerin doğrulanması

* Ankraj test sonuçları ile kesitlerin doğrulanması

bottom of page