top of page

Geoteknik Bilgisi ve Örnek Çözümler

Fiziksel Özellikler

BAKIMDA

Efektif Gerilme

Efektif Gerilme

Zemin profillerinin efektif gerilme diyagramları çizilir. Efektif gerilmeler yüzeysel ve derin temellerin taşıma gücünde, konsolidasyon oturma hesaplarında, sıvılaşma analizlerinde kullanılır. Çizilen efektif gerilme diyagramları ile oturma ve taşıma gücü analizlerinde gerekli olan efektif  gerilme değerleri bu diyagramlardan alınır.

Elle Çözüm

Problem2'de gösterilen çok tabakalı zemin profilinde son tabakada artezyen basınç bulunmaktadır. 

Efektif gerilme

Yapılan çözüm ile toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilme diyagramları çizilmiştir.

Efektif gerilme

SETAF ile Çözüm

SETAF ile zemin profili tanımlanıp gerilme grafikleri alınmıştır. Son tabakadaki artezyen basınç tabaka özelliklerinde tanımlanmıştır

Efektif gerilme
Efektif gerilme

Artezyen basınç tanımlanması

Elle Çözüm

Problem3'de gösterilen çok tabakalı zemin profilinde YASS II konumunda iken MH tabakasında kapilarite(kılcallık) dikkate alınmaktadır.

Efektif gerilme

SETAF ile Çözüm

Problem3'de YASS I konumda iken toplam gerilem, boşluksuyu basıncı ve efektif diyagramları SETAF ile alınmıştır.

Efektif gerilme
Efektif gerilme

Problem3'de YASS I konumda C noktasında efektif gerilme

Problem4CnoktasiEfektifgerilme_edited_ed

Problem3'de YASS I konumda B noktasında efektif gerilme

Problem4_B_noktasiEfektifgerilme_edited.

Problem3'de YASS II konumda iken toplam gerilem, boşluksuyu basıncı ve efektif diyagramları SETAF ile alınmıştır.

Zemin profili

MH tabakasında kapilarite tanımlanması

Efektif gerilme
Efektif gerilme

Problem3'de YASS II konumda C noktasında efektif gerilme

Efektif gerilme

Problem3'de YASS II konumda C noktasında efektif gerilme

Efektif gerilme
Zemine Gerilme Artışları

BAKIMDA

Elastik Oturma
Konsolidasyon Oturması
Yüzeysel Temel Taşıma Gücü
Derin Temel Taşıma Gücü
DSM ile Zemin İyileştirme

BAKIMDA

Jet Enjeksiyon ile Zemin İyileştirme
bottom of page